4 สิงหาคม 2558  
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
+ สมัครสมาชิก
ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15


Speed  128 k l 256 k | 512 k
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่านต่อ
Update!
โครงการอบรมครู วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
โครงการอบรมครู วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 หัวข้อ The physics and mathematics of Slinky Seismometers, and their use in the classroom. โดย Dr.Dean Livelybrooks...
อ่านต่อ
โครงการอบรมครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม โครงการ “เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจ : ภาษาไทย ภาษาชาติ”
อ่านต่อ
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ
เนื่องจากมีผู้ชมหลายท่านมีปัญหาเรื่องการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม การค้นหาช่องสัญญาณ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เครื่องเสียส่งซ่อมที่ไหน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้บางส่วนก็ได้ลงคู่มือไว้ในเว็บแล้ว แต่เข้าใจว่าอาจจะหาไม่เจอ หรือบางท่านอาจจะไม่ค่อยถนัดการใช้งานอิ
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ BBL
ท่านใด สนใจ เรื่อง โครงการ BBL ขณะนี้ สพฐ. ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ ไว้สามารถเข้าชมได้ที่.......อ่านต่อ...
อ่านต่อ