24 ตุลาคม 2557  
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
+ สมัครสมาชิก
ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15


Speed  128 k l 256 k | 512 k
Brand Summer Camp 2015
ตารางออกอากาศ Brand Summer Camp 2015 ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ทาง ช่อง DLTV 14 ทางเว็บ www.dlf.ac.th และทาง Application : DLTV on Mobile ติดตามชมรายการย้อนหลัง ได้ทาง www.dlf.ac.th และทาง Application : DLTV on Mobile
อ่านต่อ
Update!
หนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1
เรื่อง การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง
อ่านต่อ
Brand Summer Camp 2015
ตารางออกอากาศ Brand Summer Camp 2015 ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ทาง ช่อง DLTV 14 ทางเว็บ www.dlf.ac.th และทาง Application : DLTV on Mobile ติดตามชมรายการย้อนหลัง ได้ทาง www.dlf.ac.th และทาง Application : DLTV on Mobile
อ่านต่อ
แบบตอบรับคู่มือครูสอนทางไกลสำหรับโรงเรียนปลายทาง
ขอให้โรงเรียนที่ได้รับคู่มือครูทุกโรงเรียน ที่ยังไม่ได้ตอบรับ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง แล้วส่งกลับมาตามที่อยู่ในหน้า 2
อ่านต่อ
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ
เนื่องจากมีผู้ชมหลายท่านมีปัญหาเรื่องการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม การค้นหาช่องสัญญาณ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เครื่องเสียส่งซ่อมที่ไหน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้บางส่วนก็ได้ลงคู่มือไว้ในเว็บแล้ว แต่เข้าใจว่าอาจจะหาไม่เจอ หรือบางท่านอาจจะไม่ค่อยถนัดการใช้งานอิ
อ่านต่อ