มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Distance Learning Foundation