ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ติดต่อเรา
 

สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ที่อยู่ 139  อาคารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กระทรวงศึกษาธิการ   ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์  0 2282 6734 
    ฝ่ายอบรมครู             ต่อ 18
    ฝ่ายธุรการ                 ต่อ 21
    ฝ่ายการเงิน               ต่อ 23
    ฝ่ายข้อมูลโรงเรียน   ต่อ 25
    ฝ่ายต่างประเทศ       ต่อ 26
    ฝ่ายพัสดุ                ต่อ 24,29,31
โทรสาร  0 2282 6735

 คลิ๊กเพื่อดูแผนที่


สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม      
ที่อยู่  โรงเรียนวังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน                               
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77110                                                           
โทรศัพท์   0 3251 5457-8 และ 0 3251 5107                           
โทรสาร  0 3251 5951 
www.dltv.dlf.ac.th

โรงเรียนวังไกลกังวล
 มัธยม   วิชาการ  : 032522345
           ธุรการ    : 032522345,032520478
 ประถม วิชาการ   : 032515068    

 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
 
โทร. 032520500, 032520481

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล
 
โทร.032520483 
 

 คลิ๊กเพื่อดูแผนที่


สำนักงานโรงเรียนการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
ที่อยู่  บริษัท ทีโอที  จำกัด (มหาชน)
อาคาร 4  ชั้น 5  89/2  ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210
www.dlfeschool.in.th
 คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
 

 


 

 

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ โทร.025754681 จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.