ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสรรหา
ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ
Speed  128 k l 256 k | 512 k
Share
Update!
คู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2/2560
คู่มือครูพระราชทาน ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560
อ่านต่อ
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ
เนื่องจากมีผู้ชมหลายท่านมีปัญหาเรื่องการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม การค้นหาช่องสัญญาณ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เครื่องเสียส่งซ่อมที่ไหน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้บางส่วนก็ได้ลงคู่มือไว้ในเว็บแล้ว แต่เข้าใจว่าอาจจะหาไม่เจอ หรือบางท่านอาจจะไม่ค่อยถนัดการใช้งานอิ
อ่านต่อ