ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ห้องสมุดความรู้ - วีดีทัศน์
รายการย้อนหลัง พิธีเปิด งานนิทรรศการฯ จังหวัดสุพรรณ  วีดีทัศน์
รายการย้อนหลัง พิธีเปิด งานนิทรรศการฯ จังหวัดสุพรรณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554
อ่านต่อ
What does a teacher make?  วีดีทัศน์
A CEO asked a Teacher a kind of rude question about her job. She responded eloquently!
อ่านต่อ
"ครูตู้" การศึกษาพระราชทานจากในหลวง  วีดีทัศน์
อยู่ที่ไหนได้เรียนเหมือนกัน ครูตู้คนนี้จะไปสอนทุกที่ ทุกวิชา การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชดำริ ของในหลวง พร้อมขายผลให้เด็กไทย เรียนรู้เท่าเทียมกันทั้งประเทศ
อ่านต่อ
ทั้งหมด: 3 หัวข้อ (1 หน้า) 1