ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
แผนที่สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ที่อยู่ อาคารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
139  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300