ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
Untitled Document
                                                                                                              กลับหน้า forum

Topic : ขอสมัครเข้าร่วมโครงการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม

ด้วยโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนเปิดใหม่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมจึงขอเข้าร่วมไม่ทราบว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
โดย นางกุสินา รอดทอง เมื่อ 2011-09-04 14:46:00 ip : 101.109.94.45
ทั้งหมด: 0 คำแสดงความคิดเห็น (0 หน้า)