ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
Untitled Document
                                                                                                              กลับหน้า forum

Topic : การตรวจซ่อมอุปกรณ์

โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) ขามทะเลสอ นครราชสีมา เป็นโรงเรียนร่วมโครงการ - อุปกรณ์เสีย โรงเรียนใช้งบซ่อมเอง(บ่อยมาก) - อยากให้โรงเรียนเทคนิคนครราชสีมาเข้าโครงการช่วยเหลือซ่อมฟรี โรงเรียนเล็ก ๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา - อยากให้ทางมูลนิธิอัพเดทอุปกรณ์ชุดใหม่(เฉพาะกล่องรับสัญญาณ) เดิมเริ่มเสียบ่อย
โดย วิเชียร เอี่ยมสะอาด เมื่อ 2012-04-23 10:59:43 ip : 182.53.97.189
ความคิดเห็นที่ 1
เรียนท่านอาจารย์ เรื่อง การเข้าโครงการซ่อมฟรี ตอนนี้ผมเองยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด แต่ท่านสามารถทำหนังสือขออุปกรณ์ใหม่ได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ หากอุปกรณ์เสียสามารถส่งซ่อมได้ตามบริษัทต่าง ๆ ข้อมูลบริษัท จะอยู่ในเมนู ดาวน์โหลดคู่มือต่าง ๆ เข้าไปในเมนู ข้อมูลอื่น ๆ จากนั้นคลิกที่หัวข้อ ที่อยู่ติดต่อบริษัท กรณี อุปกรณ์มีปัญหา หรือจะโทรมาสอบถามที่สำนักงานมูลนิธิฯ โทร. 022826734 ต่อ 29-30 ก่อนก็ได้ครับ
โดย webmaster เมื่อ 2012-04-26 11:57:35 ip : 118.175.15.203
ทั้งหมด: 1 คำแสดงความคิดเห็น (1 หน้า) 1