ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
Untitled Document
                                                                                                              กลับหน้า forum

Topic : ขอขอบคุณ

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนวังไกลกังวล ดิฉัน นางสิริพร ปานเจริญ ผู้จัดการศึกษา บ้านเรียนศศิภวรรณ จ.ชัยนาท จัดการศึกษาระดับชั้นป.3 และ ม.2 ให้แก่หลาน และได้ร่วมเรียนรู้กับการสอนของคุณครูทั้งสองสายชั้น ในสายชั้น ป.3 ขอบคุณคุณครูคณิตศาสตร์ คุณครูภาษาไทย ป.3 หลานสาวชื่อชนม์ภวรรณ ปานเจริญ (เจินเจิน)ชอบครูมิ้งมากค่ะ เขียนไทยกับครูมิ้งทุกครั้งค่ะ ขอขอบคุณครูมิ้งมากค่ะ คุณครูวิทยาศาสตร์มีการทดลองด้วย คุณครูสังคมทำให้วิชาไม่น่าเบื่อ คุณครูภาษาอังกฤษเสียงแจ่มใสชัดเจน stress เยี่ยม ขอขอบคุณสื่อการสอนโรงเรียนวังไกลกังวล ไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ ขอแสดงความนับถือ สิริพร ปานเจริญ (คุณยายของหลาน)
โดย สิริพร ปานเจริญ เมื่อ 2016-02-02 16:50:35 ip : 223.207.241.74
ทั้งหมด: 0 คำแสดงความคิดเห็น (0 หน้า)