ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ข่าวสาร
What does a teacher make?
A CEO asked a Teacher a kind of rude question about her job. She responded eloquently! The Dinners quests were all sitting around the table discussing life. One man, a CEO, decided to explain the problem with education. He argued,
อ่านต่อ
Videoconferencing English Teacher Training 2016
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดอบรมครูภาษาอังกฤษ หัวข้อ
อ่านต่อ
โครงการอบรมครู วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
โครงการอบรมครู วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 หัวข้อ The physics and mathematics of Slinky Seismometers, and their use in the classroom. โดย Dr.Dean Livelybrooks...
อ่านต่อ
ทั้งหมด: 13 หัวข้อข่าว (3 หน้า) 1 2 3