ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ข่าวสาร
ประกาศผลการสรรหา
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่านต่อ
คู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2/2560
คู่มือครูพระราชทาน ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560
อ่านต่อ
What does a teacher make?
A CEO asked a Teacher a kind of rude question about her job. She responded eloquently! The Dinners quests were all sitting around the table discussing life. One man, a CEO, decided to explain the problem with education. He argued,
อ่านต่อ
ทั้งหมด: 15 หัวข้อข่าว (3 หน้า) 1 2 3