ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ

            เนื่องจากมีผู้ชมหลายท่านมีปัญหาเรื่องการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม การค้นหาช่องสัญญาณ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เครื่องเสียส่งซ่อมที่ไหน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้บางส่วนก็ได้ลงคู่มือไว้ในเว็บแล้ว แต่เข้าใจว่าอาจจะหาไม่เจอ หรือบางท่านอาจจะไม่ค่อยถนัดการใช้งานอินเตอร์เน็ต จึงโทรเข้ามาสอบถามปัญหาจำนวนมาก ดังนั้นทางเว็บมาสเตอร์ขอเรียนชี้แจงดังนี้

            1.  คู่มือการใช้งานต่าง ๆ  เช่น การปรับตำแหน่งของ LNB, แบบตัวอย่างการตั้งค่าความถี่ RF , แบบการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, การตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, การตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่องรับสัญญาดาวเทียม ยี่ห้อต่าง ๆ , ที่อยู่ติดต่อบริษัท กรณี อุปกรณ์มีปัญหา, การเรียงช่องสัญญาณ (Re-Tune Channel) เหล่านี้ สามมารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิงค์ด้านล่างนี้

                                  ดาวน์โหลดคู่มือต่าง ๆ ได้ที่นี่

             2. สอบถามปัญหาต่าง ๆ

                  2.1 ด้านเทคนิค เกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 3251 5457-8 , 0 3251 5107 หรือ 0 2282 6734 ต่อ 29   

                  2.2 สอบถามด้านงานวิชาการกรุณาติดต่อตามเบอร์ต่าง ๆ เหล่านี้

                        2.2.1 ฝ่ายวิชาการฝ่ายประถมศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 3251 5068  

                        2.2.2 ฝ่ายวิชาการฝ่ายมัธยมศึกษา  เบอร์โทรศัพท์ 0 3252 2345      

                  2.3 ปัญหาการดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ การเรียกชมรายการสด รายการย้อนหลัง  ปัญหาด้านเว็บไซด์  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เบอร์โทรศัพท์ 025754681 

                  2.4 สอบถามข้อมูลโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 6734 ต่อ 25

                  2.5 สอบถามด้านงานอบรมครู เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 6734 ต่อ 18

                  2.6 สอบถามด้านงานต่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 6734 ต่อ 26

                  2.7 สอบถามด้านธุรการ     เบอร์โทรศัพท์  0 2282 6737 ต่อ 21 

                  2.8  สอบถามด้านพัสดุ   เบอร์โทรศัพท์ 0 2280 6734 ต่อ 24, 29, 31

                  2.8  สอบถามด้านการเงินและบัญชี  เบอร์โทรศัพท์ 0 2280 6734 ต่อ 12 หรือ 23 

                  2.9 สอบถามด้านอื่น ๆ เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 6734 กด 0

**ขอความกรุณางดสอบถามเบอร์โทรศัพท์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในด้านนั้น ๆ เนื่องจากจะไม่รับข้อมูลทีู่ถูกต้อง**

                                                                                               (ข้อมูลอัพเดต 23/05/2555)