ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ขอความร่วมมือตอบแบบตอบรับคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 1 / 2560

ขอความกรุณา ท่านผู้บริหาร/คุณครูโรงเรียนปลายทาง ที่ได้รับคู่มือครูพระราชทาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว โปรดกรอกข้อมูลลงในฟอร์มแบบตอบรับคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หากท่านใดไม่สะดวกตอบผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถดาวน์โหลด (https://goo.gl/NpRtOR) แบบฟอร์มในรูปแบบ PDF หรือ Word แล้วกรอกตามแบบฟอร์ม พร้อมส่งกลับมาทางอีเมล info.dlfelearning@gmail.com หรือ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฟอร์มดังกล่าว

ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ตอบแบบตอบรับคู่มือครูฯ 1/2560 แบบออนไลน์ที่นี่

ขอแสดงความนับถือ