ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ประชาสัมพันธ์ โครงการ BBL

ท่านที่สนใจ โครงการ BBL ของ สพฐ. สามารถเข้าศึกษาได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 

 

http://www.dlthailand.com/bbl

 

ซึ่ง สพฐ. ได้จัดทำและรวบรวบเนื้อหาเกี่ยวกับ BBL ไว้แล้ว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

 

เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 Phone (+66) 02-288-5896   Fax: (+66) 0 2755 2204 eMail : staff@dlthailand.com