ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
คู่มือครู ปีการศึกษา 2/2559

 

ดาวน์โหลดทีนี่ (เลือกโหลดได้ตามความประสงค์)

หมายเหตุ :  เนื้อหาเดียวกับที่จัดพิมพ์เป็นเล่ม

หากประสบปัญหาในการดาวน์โหลดคู่มือ กรุณาแจ้งที่ info.dlfelearning@gmail.com 

ข้อแนะนำ : ประเภทไฟล์เป็น .PDF สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Adobe reader หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่รองรับการเปิดไฟล์ประเภท ดังกล่าว