ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
เลขตรวจสอบพัสดุ คู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ส่งโดย บริษัทไปรณีย์ไทย

โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือครูพระราชทาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ท่านสามารถตรวจสอบ พัสดุโดยแจ้งเลขตรวจสอบพัสดุ ที่ศูนย์ไปรณีย์ในเข็ตที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

ค้นหาเลขตรวจสอบพัสดุ ได้ที่นี่

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม

โทร.022826734 กด 0, 18

อีเมล : info.dlfelearning@gmail.com