ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ประกาศ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิ จำนวน 15อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

เอกสารรายละเอียด