ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
คู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2/2560

คู่มือครูพระราชทาน ป.1 - ม.6  ภาคเรียนที่ 2/2560 

>>> Download<<< 

หมายเหตุ : คู่มือครูฯ ฉบับนี้ มีแผนละเอียดเฉพาะหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ มีจะเป็นแผนฯ แบบไม่ละเอียด (โดยท่านสามารถดูข้อมูลสำหรับการเตรียมการสอนจาก กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง)

ตารางออกอากาศ 2/2560 จะอยู่รวมกับคู่มือ

**ไฟล์อยู่ใน Google Drive ผู้ที่มีลิงค์สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเข้าระบบหรือมีบัญชี กูเกิล