ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสรรหา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสรรหา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

หมายเหตุ : ผู้ไม่มาสอบสรรหาตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

-----------สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-282-6734 ต่อ 30 ----------------