ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ขอความร่วมมือตอบแบบตอบรับคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2/2560

ขอความร่วมมือโรงเรียนปลายทางที่ได้รับคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2/2560 เรียบร้อยแล้ว กรอกแบบตอบรับคู่มือฯ 2/2560 ตามความเป็นจริง ด้วยครับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม

 

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับคู่มือฯ สามารถนำรหัสจาก "เลขที่พัสดุไปรษณีย์" ไปตรวจสอบพัสดุได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ของท่าน

 

*****หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่หมายเลข 022826734 ต่อ 21 *****