ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสรรหา

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสรรหา

ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 (ตามตำแหน่งที่ได้ระบุไว้)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/J2KtEM