ท่านรับชมรายการช่องการศึกษาใดบ่อยที่สุด
  • dltv1-dltv6
  • dltv7,dltv8,dltv9
  • dltv10,dltv11,dltv12
  • dltv13,dltv14,dltv15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสรรหา

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสรรหา

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ตามตำแหน่งที่ได้ระบุไว้)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/J2KtEM